top of page

Navštívte nás

DENTAL MEDICARE s.r.o.

Súkromná ambulancia stomatológie a dentoalveolárnej chirurgie
Poliklinika Mýtna

Mýtna 5, 811 07 Bratislava
4. poschodie

č. dverí: 411 a 412

Parkovanie v okolí polikliniky je v pracovný týždeň zadarmo od 8:00 do 16:00​ na základe parkovacej karty, ktorú Vám vydajú na vrátnici.

Ordinačné hodiny 

Pondelok:        

Utorok:           

Streda:           

Štvrtok:          

Piatok:        

 

MDDr. Tímea Poláková

tel.:         0945 44 95 92

e-mail:    drpolakova.timea@gmail.com

MDDr. Tomáš Szórád

tel.:         0904 67 27 63

e-mail:    drszorad@gmail.com

14:30 - 18:30

15:00 - 18:30

14:30 - 18:30

14:30 - 18:30

14:00 - 16:00

Fakturačné údaje

DENTAL MEDICARE s.r.o., so sídlom Hattalova 9, 831 03 Bratislava, Slovensko

zapísaná v OR SR okresného súdu BA I, oddiel Sro,
vložka číslo 95091/B

IČO: 47557311   DIČ: 2023983830

IBAN: SK87 7500 0000 0040 1928 0004

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

SK NACE 86230 Zubná lekárska prax

bottom of page