top of page

Cenník
platný od 1. augusta 2022

Konzervatívne výkony
 • Vstupné komplexné vyšetrenie

 • Preventívna prehliadka

 • Odborná konzultácia 30 min

 • Vyžiadané akútne ošetrenie

       poznámka: +cena výkonu

 • Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez oznámenia min 1 deň vopred

 • Skúška vitality zubov za 1 zub

 • Povrchová anestéza slizničná (gél/sprej)

 • Anestéza

 • Biela výplň

 • Biela výplň - rekonštrukcia zuba

 • Biela výplň - rekonštrukcia zuba s použitím čapu

 • Skloionomérna výplň

       poznámka: podľa rozsahu 60-100

 • Leštenie výplní - 1 výplň

 • Ošetrenie citlivosti desenzibilizátorom - 1 zub

 • Dočasná výplň

 • Extirpácia zubnej drene za každý kanálik

 • Endodontické ošetrenie (prečistenie, výplach, dočasná výplň)

 • Odstránenie starej koreňovej výplne - reendodoncia za 1 kanálik

 • Koreňová výplň - 1 kanálik

 • Kofferdam/rubberdam/optradam

 • Predendodontická provizórna dostavba

 • OPG RTG

 • Intraorálna RTG snímka

 • Bitewing RTG snímky

 • Analgosedácia

 • ENTONOX - Rajský plyn

       prvých 10 min 60 EUR + každých 10 min + 20 EUR

30 €

30 €

40 €

100 €

100 €

5 €

10 €

15 €

80 €

100 €

140 €

Individuálne

5 €

20 €

40 €

30 €

80 €

60 €

45 €

15 €

70 €

30 €

15 €

20 €

50 €

Individuálne

Chirurgia
 • Extrakcia zuba/koreňa - mliečny zub

 • Extrakcia zuba/koreňa - trvalý zub

 • Komplikovaná extrakcia

 • Chirurgická extrakcia

 • Chirurgická extrakcia tretieho molára

 • Sutúra

 • Zastavenie postextrakčného krvácania

 • Resekcia koreňoveho hrotu zuba

 • Použitie materiálu MTA/Biodentine

       poznámka: podľa množstva a typu použitého materiálu

 • Chirurgická revízia rany

 • Augmentácia

       poznámka: podľa množstva a typu použitého materiálu

 • Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

 • Wasmundova plastika

 • Ošetrenie alveolitídy

 • Zavedenie intraoseálneho implantátu BICON

 • Vhojovacia čiapočka

 • Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba

 • Dlaha z fotokompozitu - za 1 zub

 • Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov a čeľustí - za 1 zub

 • Egalizácia alveolárneho výbežku - podľla rozsahu

 • Biostimulácia - oblasť 3x3 cm

 • Frenulektómia - 1 uzdička

 • Gingivektómia/gingivoplastika - za 1 zub

 • Vestibuloplastika (anestéza, laserový zákrok, naloženie tkanivového obväzu)

 • Dekapsulácia zuba

50 €

70 €

100 €

150 €

250 €

25 €

25 €

200 €

Individuálne

 

60 €

Individuálne

 

50 €

120 €

30 €

750 €

50 €

100 €

60 €

20 €

Individuálne

20 €

60 €

30 €

450 €

80 €

Parodontológia
 • Výplach parodontálneho vačku - za 1 zub

 • Hĺbková kyretáž - za 1 kvadrant

 • Otvorená kyretáž - za 1 kvadrant

 • Testovanie mikrobiálnej flóry - individuálna DNA analýza

 • Ošetrenie parodontálnych vačkov - 1 kvadrant

10 €

40 €

80 €

180 €

15 €

Protetika
 • Alginátový odtlačok

 • Silikónový odtlačok

 • Funkčný odtlačok

 • Individuálna lyžica

 • Študijný model

 • Diagnostický WAX – UP - za 1 zub

 • Náhryzová dlaha proti bruxizmu

 • Športová dlaha - podľa typu 140-350

 • Špeciálna dlaha - podľa typu 200-400

 • Individuálna dlaha na bielenie - 1 zuboradie + odtlačok sa pripočítava

 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

 • Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu

 • Provizórna korunka na implantát

 • Korunka/medzičlen kovokeramika

 • Korunka/medzičlen na implantát vrátane nadstavby

 • Korunka/medzičlen celokeramika/zirkón

 • Inlay/onlay/overlay kompozit

 • Kompozitná korunka vystužená čapom

 • Celková snímateľná náhrada - podľa typu 350-550

 • Čiastočná snímateľná náhrada - podľa typu 550-900

 • Imediátna náhrada + tkanivový obväz

 • Zásuvný spoj - podľa typu 150-600

 • Výmena teflónu zásuvného spoja

 • Teleskopická korunka - podľa typu 300-800

 • Výstuž podnebia - podľa typu 80-250

 • Oprava snímateľnej náhrady/ rozšírenie po extrakcii

       + odtlačky a prvky sa pripočítavajú

 • Vypadnutý zub z protézy - 1 kus

 • Estetická oprava keramickej náhrady ormocer

 • Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady

 • Medzerník

 • Stiahnutie/rozpílenie fixnej náhrady (za každý pilier)

 • Nacementovanie fixnej náhrady - za 1 zub

20 €

35 €

40 €

30 €

25 €

35 €

80 €

Individuálne

Individuálne

60 €

40 €

70 €

550 €

350 €

650 €

450 €

200 €

250 €

Individuálne

Individuálne

450 €

Individuálne

70 €

Individuálne

Individuálne

80 €

 

20 €

90 €

150 €

200 €

20 €

30 €

Dentálna hygiena
 • Dentálna hygiena kompletná

 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny

 • Odstránenie zubného kameňa - 1 kvadrant

 • Pieskovanie - 1 kvadrant

 • Fluoridácia - za 1 zub

 • Bielenie zubov PURE WHITENING

 • Bieliaci gél - doplnkové balenie striekačiek

 • Vnútorné bielenie - 1 zub

 • Pečatenie fisúr - 1 zub podľa materiálu 30-80

 • Stomatologická pomôcka - podľa typu 5-450

70 €

15 €

10 €

15 €

5 €

450 €

100 €

100 €

Individuálne

Individuálne

bottom of page