Cenník

platný od 2.januára 2018

Konzervatívne výkony
 • Vstupné komplexné vyšetrenie

 • Preventívna prehliadka

 • Odborná konzultácia 30 min.

 • Vyžiadané akútne ošetrenie

       poznámka: +cena výkonu

 • Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času

       poznámka: +cena výkonu 

 • Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez oznámenia min. 1 deň vopred

 • Skúška vitality zubov - za 1 zub

 • Povrchová anestéza slizničná (gél/sprej)

 • Anestéza

 • Fotokompozit

 • Fotokompozit - rekonštrukcia zuba

 • Fotokompozit - rekonštrukcia zuba s použitím čapu

 • Ormocer

 • Ormocer - rekonštrukcia zuba

 • Ormocer - rekonštrukcia zuba s použitím čapu

 • Skloionomérna výplň

 • Leštenie výplní - za 1 výplň

 • Ošetrenie citlivosti desenzibilizátorom - za 1 zub

 • Dočasná výplň

 • Extirpácia zubnej drene za každý kanálik

 • Endodontické ošetrenie (prečistenie, výplach, dočasná výplň)

 • Odstránenie starej koreňovej výplne - reendodoncia za 1 kanálik

 • Koreňová výplň - za 1 kanálik

 • Kofferdam/rubberdam/optradam

20 EUR

20 EUR

30 EUR

30 EUR

60 EUR

 

50 EUR

5 EUR

5 EUR

10 EUR

50 EUR

60 EUR

100 EUR

70 EUR

90 EUR

120 EUR

40 EUR

5 EUR

10 EUR

20 EUR

15 EUR

30 EUR

30 EUR

30 EUR

10 EUR

Chirurgia
 • Extrakcia zuba/koreňa

 • Sutúra

 • Zastavenie postextrakčného krvácania

 • Resekcia koreňoveho hrotu zuba

 • Použitie materiálu MTA/Biodentine

        poznámka: podľa množstva a typu použitého materiálu

 • Chirurgická revízia rany

 • Augmentácia 

        poznámka: podľa množstva a typu použitého materiálu

 • Komplikovaná extrakcia

 • Chirurgická extrakcia

 • Chirurgická extrakcia tretieho molára

 • Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

 • Zavedenie drenu

 • Wasmundova plastika

 • Ošetrenie alveolitídy

 • Zavedenie intraoseálneho implantátu BICON

 • Vhojovacia čiapočka

 • Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba

 • Drôtená dlaha fixovaná fotokompozitom - za 1 zub

 • Dlaha z fotokompozitu - za 1 zub

 • Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov a čeľustí - za 1 zub

 • Egalizácia alveolárneho výbežku

50 EUR

25 EUR

20 EUR

150 EUR

individuálne

 

50 EUR

individuálne

 

60 EUR

80 EUR

100 EUR

30 EUR

10 EUR

70 EUR

30 EUR

650 EUR

50 EUR

80 EUR

40 EUR

50 EUR

20 EUR

50 EUR

Parodontológia
 • Parodontologické vyšetrenie

 • Výplach parodontálneho vačku

 • Hĺbková kyretáž - za 1 kvadrant

 • Otvorená kyretáž - za 1 kvadrant

 • Testovanie mikrobiálnej flóry

20 EUR

10 EUR

20 EUR

70 EUR

100 EUR

Protetika
 • Alginátový odtlačok

 • Silikónový odtlačok

 • Funkčný odtlačok

 • Individuálna lyžica

 • Študijný model

 • Diagnostický WAX – UP - za 1 zub

 • Náhryzová dlaha proti bruxizmu

 • Športová dlaha

 • Individuálna dlaha na bielenie - za 1 zuboradie

 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

 • Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu

 • Provizórna korunka na implantát

 • Korunka/medzičlen kovokeramika

 • Korunka/medzičlen na implantát vrátane nadstavby

 • Korunka/medzičlen celokeramika/zirkón

 • Inlay/onlay/overlay kompozit

 • Kompozitná korunka vystužená čapom

 • Celková snímateľná náhrada 

 • Celková snímateľná protéza horná + dolná 

 • Čiastočná snímateľná náhrada

 • Imediátna náhrada + tkanivový obväz

 • Zásuvný spoj

 • Výmena teflónu zásuvného spoja

 • Teleskopická korunka

 • Výstuž podnebia

 • Oprava snímateľnej náhrady/ rošírenie po extrakcii

 • Vypadnutý zub z protézy - za 1 kus

 • Estetická oprava keramickej náhrady ormocer

 • Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady

 • Medzerník

 • Náhrada zo špeciálnej živice "0"

 • Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier)

 • Nacementovanie fixnej náhrady - za 1 zub

15 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

20 EUR

30 EUR

60 EUR

60 EUR

60 EUR

30 EUR

60 EUR

350 EUR

300 EUR

500 EUR

380 EUR

150 EUR

250 EUR

350 EUR

650 EUR

350 EUR

350 EUR

150 EUR

70 EUR

200 EUR

50 EUR

60 EUR

10 EUR

70 EUR

120 EUR

200 EUR

400 EUR

10 EUR

20 EUR

Dentálna hygiena
 • Dentálna hygiena kompletná

 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny

 • Odstránenie zubného kameňa - za 1 kvadrant

 • Pieskovanie - za 1 kvadrant

 • Fluoridácia - za 1 zub

 • Domáce bielenie set (horná a dolná individuálna dlaha, bieliaci gél)

 • Bielenie laserom a bieliacim gélom - za 1 ambulantné sedenie

 • Bieliaci gél - doplnkové balenie striekačiek

 • Vnútorné bielenie - za 1 zub

 • Pečatenie fisúr - za 1 zub

60 EUR

10 EUR

10 EUR

15 EUR

5 EUR

220 EUR

300 EUR

100 EUR

50 EUR

30 EUR

Laser
 • Ošetrenie parodontálnych vačkov - za 1 kvadrant

 • Biostimulácia - oblasť 3x3 cm

 • Frenulektómia 

 • Gingivektómia/gingivoplastika - za 1 zub

 • Vestibuloplastika (anestéza, laserový zákrok, naloženie tkanivového obväzu)

 • Dezinfekcia koreňového kanálika laserom - za 1 kanálik

 • Dekapsulácia zuba

10 EUR

10 EUR

60 EUR

20 EUR

150 EUR

5 EUR

40 EUR